12 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, którego gospodarzami byli: Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz oraz Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. Zaproszonym gościom złożyli najserdeczniejsze życzenia noworoczne, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę i tak liczne przybycie. Spotkanie noworoczne swoją obecnością zaszczycili m.in. Ks. Dziekan Tadeusz Gramatyka, Ks. Dziekan dr Wojciech Pac, Ks. Dziekan Zenon Ruchlewicz, Ks. Proboszcz Jan Miazga oraz wójtowie i burmistrzowie, przewodniczący rad miast i gmin z terenu powiatu przeworskiego, radni powiatu przeworskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na terenie powiatu przeworskiego. Ks. Dziekan Tadeusz Gramatyka odmówił modlitwę, po której uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem złożyli sobie noworoczne życzenia, wysłuchali także programu artystycznego przygotowanego przez młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku. Wystrój sali oraz poczęstunek na spotkanie przygotowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Zarzeczu.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski  na podstawie art. 9 ust. 2 i 3  ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego tj:     
  
1) Punkt w  Sieniawie, z siedzibą:

Mapka powyżej przedstawia aktualny stan jakości powietrza

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje o przekroczeniu poziomów substancji w powietrzu. Poniżej tabela:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego.